περιήγηση Κατηγορία

Under 1st carousel

4 placements 2 under 1st carousel &2 under 2nd carousel

Οι Akres συστήνουν τη fine local cuisine στη Ρόδο

Κουζίνα σύγχρονη ροδιακή. Εμπνευσμένη από τα πιάτα που έφτιαχναν οι γιαγιάδες στα γύρω χωριά. Με πρώτες ύλες από επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς. Και τεχνικές από τη γαλλική υψηλή…