Έτσι ανοίγουν τα εστιατόρια στις 25 Μαΐου – Ολες οι λεπτομέρειες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Γιάννη Δεβετζόγλου

του Γιάννη Δεβετζόγλου

Ανοίγουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου τα καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα, εκτός από τις αίθουσες δεξιώσεων. Κλειστά θα παραμείνουν και τα εστιατόρια που συστεγάζονται σε ξενοδοχεία που λειτουργούν έξι μήνες τον χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά αναμένεται να ανοίξουν στις 20 Ιουνίου.

Την Κυριακή το απόγευμα στην ενημέρωση των 6 μ.μ. ο υφυπουργός ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για το άνοιγμα των καταστημάτων και τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι εστιάτορες, προκειμένου να είναι ασφαλή ως προς τη μετάδοση του κορονοϊού.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δύναται να λειτουργούν στον εξωτερικό και τον εσωτερικό τους χώρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Με βάση τις προϋποθέσεις που έθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης έπειτα από συνεννόηση με την επιτροπή των ειδικών θα ισχύσουν τα εξής:

-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ).

-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δεν δύναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

-Η υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος όπου η επιχείρηση δύναται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα.

-Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (ΗΕ) είναι το εμβαδόν εντός του καταστήματος που δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.

-Η δυνατότητα της χρήσης εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας (ΗΕ) προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου πλάτους (Π) και ύψους (Υ) σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο που δύναται να αφαιρεθεί/ουν.

Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων

-Το επιτρεπόμενο βάθος (Β) που ορίζει την ΗΕ είναι διάσταση κάθετη προς την πλευρά (Π) και ορίζεται ως εξής:

α. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 2 μέτρων τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=1,6 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β). (Παράρτημα 1)

β. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 1 μέτρου τότε βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=0,8 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β).

γ. Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν συνδυαστικά σε χώρους εστίασης με ανοίγματα σε δύο και περισσότερες πλευρές.

γ. Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5 μ που διακόπτουν την συνέχεια της πλευράς (Π) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας της πλευράς.
-Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος (κινητό προστέγασμα), επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ’ όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου.

-Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλο το σχέδιο της κυβέρνησης 

 

300x250